Het Yoga Pad HOME    YOGA    AANBOD    BLOG    PRAKTISCH    CONTACT
         
    Je bent hier: Het Yogapad - Blog      
   

Blog: Yoga en geweldloosheid

   
   
GeweldloosheidDe eerste yama is Ahimsa. De letterlijke vertaling van Ahisma is ‘niet-moorden’, maar meestal wordt geweldloosheid gebruikt. Een bredere betekenis van Ahimsha is liefde; liefde voor alles dat is geschapen. Geweldloosheid is de bereidheid om alle levende wezens als jezelf te behandelen. Dit principe zien we terug bij vele religies en bij de groten der aarde zoals Martin Luther King, Jezus, Dalai Lama, Moeder Theresa.

Met een gebalde vuist is het moeilijk iemand de hand te schudden.

Bovenstaand citaat is van Mahatma Gandhi. Hij is wellicht met meest duidelijke voorbeeld van Ahisma. Mahatma Gandhi was een van de grondleggers van de moderne staat India en voorstander van actieve geweldloosheid als middel voor revolutie. Gandhi was ervan overtuigd dat geweld alleen geweld voorbrengt, en hij geloofde dat vrijheid door vrede en liefde kon worden behaald.

In de yoga soetra 2.35 staat het volgende geschreven over Ahisma:

Als iemand volhardt in geweldloosheid dan zal men in zijn omgeving afzien van agressie. *

De achterliggende gedachte van de soetra is dat gedrag gedrag oproept. Wanneer je zelf een geweldloze weg bewandelt schep je een atmosfeer waarin anderen ook hun vijandigheid kunnen loslaten. Zoals geweld meer geweld oproept, roept geweldloosheid meer geweldloosheid op.

We zijn allemaal tegen geweld, maar als we het thema wat nader gaan onderzoeken blijken we er zelf niet vrij van te zijn. Geweldloosheid gaat verder dan niet moorden. Anderen beledigen, kwaadspreken, schelden, je mening en wil opleggen, lawaai maken, het zijn allemaal subtiele vormen van geweld.

Observeer eens een week lang je daden, woorden en gedachten. Waarschijnlijk zal je merken dat er meer geweld in je aanwezig is dan je had gedacht: we verdraaien onze woorden omdat het beter uit komt, we hebben overal een mening over, we mopperen op onze geliefden, hebben negatieve gedachten over anderen of over onszelf. Geweldloosheid heeft ook betrekking op de manier waarop je met jezelf omgaat. Teveel tegelijk doen, niet luisteren wanneer het lichaam om rust vraagt, je hongergevoel negeren of juist overeten – dat zijn allemaal vormen van geweld naar jezelf.

Hoe kun je nu geweldloosheid toepassen in je dagelijks leven? De richtlijn is simpel: behandel de ander zoals je zelf behandeld wilt worden. Begin eenvoudig: niet liegen, niet roddelen of kwaadspreken, niet kwetsen, geen lawaai maken, niet oordelen. Geweldloosheid naar jezelf wil zeggen dat je goed naar je lichaam luistert en de grenzen, die worden aangegeven, respecteert.

Binnen de yogalessen kun je geweldloosheid beoefenen door je lichaam met lichaam met liefde en aandacht te behandelen, door aanwezig te zijn tijdens het uitvoeren van de houdingen en bescheiden daar waar het beter is om de tijd te nemen in plaats van door te duwen.

Geweld bij jezelf opmerken kan behoorlijk confronterend zijn. Wees mild naar jezelf en houd jezelf voor dat verandering begint bij bewustwording.

*(vertaling uit ‘de yogasoetra van Patanjali – de rode draad van de yoga’van Alfred Scheepers)

   

 

 

               
    Icoon  HET YOGA PAD Het Laantje 45 4124 BD Hagestein
E annerie@hetyogapad.nl  T 06-26 812 816
Webdesign:
Devaca - Creative Support